วิธีนำเข้าสินค้าจากจีน
ทางรถ-เรือ แบบฝากขนส่ง
สินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางรถ : สินค้าประเภทเสื้อผ้า สินค้าที่ไม่แตกหักเสียหายง่าย และผู้ที่ต้องการความรวดเร็ว
สินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางเรือ : สินค้าที่อาจแตกหักเสียหายง่าย เช่น สินค้าประเภทแก้ว เซรามิก พลาสติก เป็นต้น
วิธีโอนเงินจ่ายร้านค้าจีน
*** ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการโอนเงินจ่ายร้านค้าจีน ต้องขนส่งสินค้ากับ VCANBUY ด้วยเท่านั้น***
เมื่อร้านค้าจีนส่งสินค้ามายังโกดังจีน VCANBUY แล้ว ลูกค้าต้องขอเลขขนส่งจีน
เพื่อนำมาเปิดออเดอร์ขนส่งสินค้ากับทาง VCANBUY ต่อไป
ไปที่เมนู >> บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถ-เรือ